• 00 Kraftkabel
 • 01 Styr-/elektronikkabel
 • 02 Styr-/maskinkabel
 • 03 Kopplingskabel
 • 04 Installationskabel
 • 05 Anslutnings-/gummikabel
 • 06 Kabelskydd/potentialutjämningsmaterial
 • 07 Kabelskarv/tejp
 • 08 Kontaktpressningsmaterial
 • 09 Energimätare
 • 11 Kabelstegar/kanaler
 • 12 Snabbkopplade kablage
 • 13 Dimmer,Rörelsevakt,Kopplingsur
 • 14 Förläggningsmaterial
 • 15 Fästmaterial
 • 16 Verktyg
 • 17 Fastighetsautomation
 • 18 Strömbrytare/uttag
 • 20 Säkringsmaterial
 • 21 Normprodukter/dvärgbrytare
 • 22 Centraler/Mätarskåp
 • 23 Fördelningsystem
 • 24 Cee-don, stickproppar, skarvuttag
 • 25 Apparatlådor/skåp
 • 26 Flänsmaterial/skenor
 • 28 Kanalskenor
 • 29 Plintar/märkmaterial/dinskenor
 • 31 Motorskydd/säkerhetsbrytare
 • 32 Kontaktorer/startapparater
 • 33 Mjukstart/frekvensomriktare
 • 37 Tryckknappar
 • 38 Gränslägen/givare
 • 40 Reläer, tidreläer
 • 42 Mätinstrument
 • 45 Programmerbara styrsystem
 • 48 Tele-/svagströmskabel
 • 49 Data-/Bus-/Optokabel
 • 50 Telenät och Optomaterial
 • 51 Datanätsmaterial
 • 52 Strömförsörjning, UPS, Solenergi
 • 53 Batterier/dörrsignaler
 • 55 Nödsignaler RWC
 • 57 Telefontillbehör
 • 58 Porttelefon,Lås,Passagekontroll
 • 60 Antennmaterial
 • 62 Ljud-/Bild-/Tidsdistribution
 • 63 Brand/Inbrottslarm,Kamera
 • 69 Centraldammsugare
 • 70 Interiörarmaturer
 • 72 Industriarmaturer
 • 73 Nödljusarmaturer
 • 74 Down-/spotlights/kontaktskenor
 • 75 Inredningsarmaturer
 • 77 Utomhusarmaturer
 • 79 Tändare/glas/reserdelar
 • 82 LED-ljuskällor
 • 83 Ljuskällor
 • 85 Elvärme/termostater
 • 87 Fläktar
 • 88 Elpatroner
 • 89 Värmekabel
 • 90 Kokplattor/material 90------
 • 93 Bastu/fläktar
 • 94 Hushållsapparater
 • 97 Leverantörsunika produkter
 • G Godbitar

Katalog

Välj lista och leverantör i trädet till vänster för att beställa artiklar.