Nyhetsbrev

2020-03-16


Bästa kund!

Vi tar situationen på allvar och arbetar proaktivt med förberedelser utifrån olika scenarier.

Vårt absoluta fokus i arbetet ligger på att trygga våra medarbetare och upprätthålla servicen till våra kunder.

Vi vill informera om några försiktighetsåtgärder som vi nu vidtar för att bevara våra medarbetares, kunders och leverantörers hälsa och välbefinnande.

Dessa gäller från måndag 16 mars fram till 1 maj i nuläget.

  • Vi ställer in alla planerade kundaktiviteter och kundresor
  • Vi bokar heller inga nya kundaktiviteter
  • Vi ställer in alla planerade kundutbildningar i vår regi
  • Vi ställer in alla planerade leverantörsbesök
  • Vi har löpande avstämningar med våra prioriterade leverantörer och uppdaterar vår tillgänglighet av produkter

Vi ber er att ha tålamod över ev. förseningar i leveranskedjan.
Våra speditörer jobbar hårt för att få allt att fungera som vanligt, men även där kommer det att krävas åtgärder.

Vi följer kontinuerligt rapporter från svenska myndigheter och uppdaterar våra planer. Det kan fortsättningsvis därför finnas anledning för oss att ge mer information på webbsidan och via mail.

Ta hand om dig!! 

Hälsningar

Thomas Olsson
VD
Moel AB