Lager
Totalt lagerhåller vi ca 8 500 olika artiklar. Vi har ingen egen produktion, inga egna varumärken eller agenturer. Vi skall vara neutrala vad gäller produktval.
Kunders efterfrågan och leverantörers marknadsföring avgör vår sortimentssammansättning och återspeglar det lokala behovet.
Självklart finns flera av de stora etablerade leverantörernas produkter på vårt lager. Kunder kan därför minska sin egen lagerhållning utan att riskera problem, när leveransservice behövs som bäst. Allt oftare efterfrågar våra kunder produkter som inte lagerhålls av grossisterna och då ingår det i Moel,s service att anskaffa dessa produkter. I vårt dataregister har vi drygt 250 000 artiklar registrerade och i vår prislista och vår E-handel presenterar vi drygt 27 000 av dessa artiklar.