Välkommen till Moel
- din elgrossist

Katalog
 

Bokade utbildningar på Moel under våren:

Där det är blåmarkerat finns en länk till inbjudan.

 

Utbildning   Datum   Kurstid   Avgift Ansvarig   Status
Ny Elsäkerhetslag 2017    20/1   9-12    1490,--  Magnus Emanuelsson    GENOMFÖRD 
Installationskontroll    10/2    8-16    3200,--  Magnus Emanuelsson    GENOMFÖRD 
Workshop laddning och sol    28/2    9-16     -- Magnus Emanuelsson    GENOMFÖRD 
Workshop laddning och sol    28/3    9-16     -- Magnus Emanuelsson    GENOMFÖRD 
Ny Elsäkerhetslag 2017    25/4   12:30-16:00   1995,-- Magnus Emanuelsson   GENOMFÖRD 
Installationskontroll   28/9    8-16    3200,--  Magnus Emanuelsson    GENOMFÖRD 
Elinstallationsreglerna    25/10   8-16   3200,-- Magnus Emanuelsson    GENOMFÖRD 
KNX Easy - Hager     7/11    9-16:30     -- Jonas Ambjörnsson    GENOMFÖRD   
Installationskontroll      21/11     8-16    3200,--  Magnus Emanuelsson   GENOMFÖRD
                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                 

Logga in