Moel AB

Moel startades 1986. Det började i liten skala i små lokaler men efterhand anställdes mer personal och 1992 köptes nuvarande lokaler.

Sedan år 2008 är Moel ett självstående företag inom Rexel- koncernen som är en av världens största elgrossister.
De äger även Storel och Selga. Följ länken för att komma till Rexel´s hemsida: www.rexel.com.   

Vi är 33 st som jobbar för Moel varav 13 st jobbar som försäljare, 8 st inom inköp/administration/ekonomi, 
11 st på vårt lager och så vår VD.

Vi omsätter över 194 miljoner och har ca 8000 lagerförda artiklar.

Vår affärsidé är:
"Med stor tillit och förtroende samt med ett eget ärligt, enkelt och lättförståeligt pris- och rabattsystem samordna inköp och leveranser av elmaterial till våra kunder, som är små och medelstora elinstallatörer med behörighet, industri med elavdelning samt OEM-industrin".

Vår miljöpolicy:
Moel AB ska som elgrossist sträva efter att skydda miljön i det löpande arbetet. Med hänsyn taget till ekonomi och kravet på kundservice ska ett positivt miljöarbete inriktas på att följa lagar och föreskrifter. Detta innebär att miljöfrågor ska beaktas speciellt vid;
- Val av leverantör och sortiment
- Val, upphandling och planering av transporter. Transportera våra varor med miljömedvetna transportörer 
- Minimera antalet saluförda produkter som påtagligt belastar miljön.
- Minska vår miljöpåverkan vid användande av tjänstebilar.
- Genom utbildning och information skall all personal agera enligt vår policy.
- Vi ska skapa möjlighet för våra kunder att göra miljömedvetna produktval.
- Minimera mängden av osorterat avfall.

Vi jobbar efter vår Kvalitetshandbok.


Adresser, telefonnumer etc.
Moel AB
Kulltorpsvägen 92 Lanna
333 74 BREDARYD

Telefon vx: 0370-83500

A Rexel Group Company

Rexel, a global leader in the distribution of electrical supplies and services, serves three main end markets: industrial, commercial and residential.
The Group operates in 37 countries, with a network of some 2,100 branches, and employs over 28,000 people. Rexel’s sales were €12.7 billion in 2011.